Vrouw bijt agent bij aan­hou­ding roof­ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Gra­ciel­la M (23) beet gis­te­ren een po­li­tie­man in de arm aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat toen die twee roof­ver­dach­ten wil­de aan­hou­den. De po­li­tie heeft Gra­ciel­la M en haar fa­mi­lie­le­den Gre­go­ry M (28) en Kali­so A (26) in de kraag ge­vat. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dit. De twee man­nen zou­den op 22 ok­to­ber een vrouw op straat heb­ben be­roofd van haar tas. Na de daad stap­ten zij in een ge­reed­staan­de wa­gen en re­den weg. Een ge­tui­ge nam het ken­te­ken op van de wa­gen van de da­ders en gaf dit door aan de po­li­tie. De ver­dach­ten zijn toen op­ge­spoord. De po­li­tie kwam ze te­gen aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat waar de twee ver­dach­ten op be­zoek wa­ren bij een fa­mi­lie­lid. Ze za­ten in de au­to. De po­li­tie wil­de hen aan­hou­den, maar fa­mi­lie­le­den, on­der wie Gra­ciel­la M, pro­beer­den de wets­die­na­ren hier­van te weer­hou­den. Gra­ciel­la M beet een po­li­tie­man in zijn arm en ren­de ver­vol­gens de straat op waar ze kwam te val­len. Ze liep ver­won­din­gen op en werd ge­bracht voor me­di­sche be­han­de­ling. Ze is na be­han­de­ling aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De po­li­tie­man die is ge­be­ten, moest ook me­disch wor­den be­han­deld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.