Vrouw ge­sla­gen en be­roofd door broers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een jon­ge vrouw is dins­dag­avond rond half­acht ge­sla­gen en be­roofd door haar twee broers aan de Fre­de­riks­hoop­weg. Het slacht­of­fer ver­telt aan de krant dat zij sa­men met haar zoon­tje thuis was. Daar kwa­men twee broers van haar en ze be­gon­nen een glas ka­pot te slaan. De vrouw deed de huis­deur toen open voor hen. Ze werd on­mid­del­lijk door hen ge­sla­gen, waar­bij een van de da­ders een mes dat op de ta­fel lag, pak­te. Ze sloe­gen haar waar­door zij pij­nen aan haar hals heeft over­ge­hou­den. Ook had ze een ver­won­ding aan haar mond. Het slacht­of­fer zegt dat zij niet te­rug­ge­voch­ten heeft met haar broers. Ze geeft aan dat ze haar be­schul­di­gen dat zij ie­mand zou stu­ren om hun moe­der te be­ro­ven, ter­wijl dat niet klopt. Ze weet niets van een ro­ver. Na de mis­han­de­ling was zij he­vig ge­schrok­ken, waar­door zij niet meer durf­de in het huis te sla­pen. Haar broers heb­ben haar au­to ook weg­ge­no­men. Vol­gens haar staat het voer­tuig op naam van een van de broers, maar het is wel van haar. Ze zegt dat haar zoon­tje ook is ge­schrok­ken van dit ge­val. Ze heeft aan­gif­te te­gen de da­ders ge­daan. Ze had ver­no­men dat een van de broers na­der­hand bij haar wo­ning is ge­weest, maar toen was ze niet meer daar. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.