Ro­vers de­den zich voor als po­li­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Twee man­nen heb­ben zich dins­dag voor­ge­daan als po­li­tie­man­nen om een 49-ja­ri­ge man in Paramaribo te be­ro­ven. Het slacht­of­fer reed in zijn au­to over de weg toen twee da­ders die in een pic­kup za­ten, hem klem re­den. Ze maak­ten zijn por­te­mon­nee in­hou­den­de een on­be­kend hoe­veel­heid geld en een mo­bie­le te­le­foon buit. Ze de­den zich voor als po­li­tie­man­nen en fouil­leer­den het slacht­of­fer om de spul­len af­han­dig te ma­ken. Het slacht­of­fer ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol. De krant ver­neemt dat bij de po­li­tie in eer­ste in­stan­tie de mel­ding was bin­nen­ge­ko­men dat een dron­ken be­stuur­der staan­de was ge­hou­den. Bij on­der­zoek bleek het ech­ter te gaan om een be­ro­ving. De ro­vers wa­ren on­ge­wa­pend. Er is ver­der niets be­kend over de pic­kup waar­in ze za­ten. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.