Ro­vers over­val­len wach­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vier ro­vers heb­ben gis­ter­och­tend in het dis­trict Pa­ra een wach­ter over­val­len. Ze gin­gen naar een zand­put waar het slacht­of­fer de wacht hield. Ze wa­ren ge­mas­kerd en ge­wa­pend met on­der meer een jacht­ge­weer met in­ge­kor­te loop. Ze heb­ben de wach­ter over­rom­peld en ver­vol­gens ge­kne­veld en ge­sla­gen. Ze maak­ten de brom­fiets en mo­bie­le te­le­foon van de be­wa­ker buit. Daar­na de­mon­teer­den zij een graaf­ma­chi­ne en sta­len de on­der­de­len. De wach­ter had een bult op zijn hoofd en een snij­wond aan zijn arm. De po­li­tie die ge­meld is over de be­ro­ving, ging naar de plaats de­lict voor een on­der­zoek. De da­ders wor­den nog op­ge­spoord. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.