HI houdt in­fo­ses­sie in Nickerie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - In het ka­der van be­wust­wor­dings­ac­ti­vi­tei­ten voor con­su­men­ten zul­len werkar­men van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI), met na­me de af­de­ling Con­su­men­ten­za­ken, de Eco­no­mi­sche Con­tro­le Dienst, de dienst Waar­borg en IJkwe­zen en het Su­ri­naams Stan­daar­den Bu­reau, don­der­dag­mor­gen een in­for­ma­tie­ses­sie hou­den in het dis­trict Nickerie. Tij­dens de­ze ses­sie zul­len de klach­ten­ap­pli­ca­tie van het mi­nis­te­rie (Co­za App) en het ver­kort­num­mer van de af­de­ling Con­su­men­ten­za­ken wor­den ge­pro­moot. De be­stuurs­amb­te­na­ren en de le­den van de dis­tricts­raad en de res­sor­tra­den zul­len ook ge­ïn­for­meerd wor­den. De de­le­ga­tie die rich­ting het wes­ten zal af­rei­zen, staat on­der lei­ding van de on­der­di­rec­teur Con­su­men­ten­za­ken van het Mi­nis­te­rie van HI, Da­niel­la Sum­ter.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.