Cel­len­hui­zen Nickerie zijn vol

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Al­le cel­len­hui­zen in het dis­trict Nickerie zijn op dit mo­ment vol. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat de cel­len­hui­zen hun maxi­mum­op­vang­ca­pa­ci­teit al heb­ben be­reikt. Er zijn cel­len­hui­zen bij sta­ti­on He­nar, Pa­ra­di­se, Wal­deck en Co­ran­tijn­pol­der. Oe­dit geeft aan dat meer ruim­te ge­maakt moet wor­den om de nieu­we ar­res­tan­ten op te van­gen. Om over­be­vol­king te voor­ko­men, is Oe­dit be­zig mo­ge­lijk­he­den te be­kij­ken om ar­res­tan­ten over te plaat­sen naar Paramaribo. Ar­res­tan­ten die we­der voor­ge­leid zijn en hun in­ver­ze­ke­ring­stel­ling is ver­lengd, zul­len wor­den over­ge­plaatst. Oe­dit zegt dat hij al­leen op de­ze ma­nier meer ruim­te kan cre­ë­ren. In Nickerie kun­nen zes­tig ar­res­tan­ten op­ge­van­gen wor­den. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.