Weegschaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je zult je vei­lig en op je ge­mak voe­len, ook al moet je re­ke­ning hou­den met een paar uit­da­gin­gen. Ui­tin­gen van af­fec­tie zijn be­lang­rijk voor je en het ge­voel dat jouw lief­des­le­ven in een sta­bie­le fa­se is be­land is een gro­te ge­rust­stel­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.