Steenbok 22 de­cem­ber - 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Ga op zoek naar rust; je bent ge­ïn­spi­reerd. Dit is een dag om een ge­dicht te schrij­ven, au­di­tie te doen of pen­seel en verf te pak­ken. Je kunt een droom re­a­li­se­ren. Een pri­ma dag bo­ven­dien voor con­tact met kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.