AJ Sty­les vol­gen­de te­gen­stan­der Am­bro­se

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - Dean Am­bro­se is de te­gen­stan­der van AJ Sty­les voor het WWE World Cham­pi­on. Dins­dag won hij de wed­strijd te­gen AJ Sty­les met hulp van Ja­mes Ells­worth. Bij WWE TLC ‘Ta­bles, Lad­ders & Chairs’ zal AJ Sty­les zijn ti­tel ver­de­di­gen in een TLC Match.

Ge­ne­ral ma­na­ger Da­niel Bry­an van SmackDown Li­ve gaf Am­bro­se nog een laat­ste kans om voor de ti­tel te vech­ten, maar dit keer moest hij eerst win­nen van kam­pi­oen AJ Sty­les. Van­we­ge het in­ci­dent van vo­rig week­end mocht Ells­worth dins­dag niet aan­we­zig zijn tij­dens de wed­strijd. Ells­worth zorg­de er­voor dat Am­bro­se ver­loor, waar­door hij niet kon uit­ko­men voor het kam­pi­oen­schap.

Bei­de wor­ste­laars ga­ven al­les en de over­win­ning kon bei­de kan­ten op. Zo­wel Am­bro­se als AJ Sty­les gaf zijn bes­te mo­ves, maar de over­win­ning bleef uit. Ten­slot­te ver­scheen Ells­worth uit het niets. Hij ren­de via de toe­schou­wers naar de com­men­taar­ta­fel. AJ Sty­les die dit zag, kon zich niet be­heer­sen en duw­de Ells­worth over de com­men­taar­ta­fel. The Phe­no­me­n­al ging hier­na voor zijn ‘Phe­no­me­n­al Fo­re­arm’, maar Am­bro­se coun­ter­de dit met zijn ‘Dir­ty Deeds’ en pak­te zo de over­win­ning. Hier­door heeft Am­bro­se weer een mo­ge­lijk­heid ge­kre­gen om kam­pi­oen te wor­den en Ells­worth heeft zijn fout van vo­rig week­end zo ook goed ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.