Lof­zang voor Rob­ben

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­jen Rob­ben deed dins­dag­avond 64 mi­nu­ten mee te­gen PSV en kon het ver­schil niet ma­ken voor Bay­ern Mün­chen. De for­ma­tie uit Bei­e­ren won ech­ter wel met 1-2 en Rai­mund Hin­ko hoopt dat de 32-ja­ri­ge Rob­ben de rest van het sei­zoen fit blijft en suc­ces­sen kan be­ha­len met Bay­ern. De jour­na­list schrijft in zijn column voor bou­le­vard­krant BILD een groot fan te zijn van Rob­ben: “Met al­le res­pect voor Li­o­nel Mes­si, Ney­mar, Cris­ti­a­no Ro­nal­do, Tho­mas Mül­ler, Ma­nu­el Neu­er en To­ni Kroos, maar voor mij ben jij de bes­te voet­bal­ler van de we­reld. Je geeft in ie­de­re mi­nuut van je le­ven 105 pro­cent en er zal geen twee­de Rob­ben meer ko­men”, be­gint Hin­ko zijn lof­zang. “Je bent voor 25 mil­joen eu­ro naar Bay­ern ge­ko­men. 25 mil­joen! Dat is toch om je dood te la­chen”, ver­volgt de Bay­ern­wat­cher. “Jo­sep Gu­ar­di­o­la zou he­den ten da­ge twee­hon­derd mil­joen voor je be­ta­len, het dub­be­le van wat Man­ches­ter Uni­ted voor die lan­ge slun­gel van een Paul Pog­ba heeft be­taald die voor­al op­valt met zijn op­val­len­de kap­sels”, be­sluit Hin­ko. (VZ)

Me­sut Özil (m) maakt het der­de doel­punt voor Ar­sen­al te­gen Lu­dogorets in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Een gaaf doel­punt, dat over de he­le we­reld wordt ge­pre­zen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.