Griez­mann niet be­zig met Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­toi­ne Griez­mann wordt al een tijd­je ge­noemd als een van de kans­heb­bers voor de Bal­lon d’Or en de aan­val­ler van At­lé­ti­co Ma­drid be­wees dins­dag­avond met een knap­pe goal te­gen FK Rost­ov op­nieuw zijn waar­de voor los Col­cho­ne­ros. Vol­gens zijn ploeg­ge­noot Fi­li­pe Luís is de Frans­man ove­ri­gens he­le­maal niet be­zig met de on­der­schei­ding.

“Hij maakt het ver­schil, of hij nou wel of niet scoort. Hij is een spe­ler die heel goed tus­sen de li­nies be­weegt, hij weet hoe hij een ver­de­di­ging moet le­zen”, ver­tel­de de Bra­zi­li­aan na de wed­strijd aan ESPN. “Hij is niet be­zig met de Bal­lon d’Or, dat kan hem niets sche­len. Waar hij mee be­zig is, is het win­nen van prij­zen met het team. Hij hoort bij de spe­lers die er bo­ven­uit ste­ken en is zon­der twij­fel on­ze bes­te voet­bal­ler.” At­lé­ti­co had het niet een­vou­dig te­gen de Rus­sen, zag ook Fi­li­pe Luís: “Het was een moei­lij­ke wed­strijd. We ver­dien­den de drie pun­ten, maar het kost­te moei­te om ze te ver­o­ve­ren. Na het doel­punt, toen we ons het bes­te voel­den, maak­ten we een fout­je en kre­gen we weer een goal te­gen. Maar we had­den de wed­strijd over het al­ge­meen on­der con­tro­le en ver­dien­den het om te win­nen.” (VZ)

An­toi­ne Griez­mann wordt al een tijd­je ge­noemd als een van de kans­heb­bers voor de Bal­lon d’Or, maar vol­gens zijn team­ge­noot Fi­li­pe Luís is de Frans­man he­le­maal niet be­zig met de on­der­schei­ding. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.