Pog­ba krijgt ad­vies

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted steekt in te­leur­stel­len­de vorm en ook Paul Pog­ba ont­trekt zich niet aan de wis­sel­val­lig­heid. De duur­ste spe­ler al­ler tij­den doet het ‘aar­dig’, zo meent Bry­an Rob­son, maar vol­gens de oud-voet­bal­ler zit er nog veel meer in het vat. “Zo’n trans­fer­som kan een last op zijn schou­ders vor­men”, denkt Rob­son. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der werd in 1981 zelf de duur­ste aan­koop ooit in Engeland, toen hij West Brom­wich Al­bi­on voor 1,66 mil­joen eu­ro in­ruil­de voor Uni­ted. “Soms doe je dan te hard je best. Je pro­beert din­gen die je nor­maal nooit zou doen”, ver­telt hij aan de Dai­ly Mir­ror. “Na een tijd­je doe je het rus­ti­ger aan. Vol­gens mij is dat al­les wat Paul hoeft te doen. Hij moet zich geen zor­gen ma­ken over de trans­fer­som. Zijn vorm keert on­ge­twij­feld te­rug, want de kwa­li­teit is er.” Vol­gens Rob­son duurt het meest­al een paar maan­den voor­dat een spe­ler zich thuis voelt in een nieu­we om­ge­ving en zijn ei­gen spel kan spe­len. “Paul doet het aar­dig, maar niet meer dan dat. We we­ten dat we meer van hem kun­nen ver­wach­ten. Hij is ont­zet­tend ge­ta­len­teerd. Als de club een reeks goe­de re­sul­ta­ten neer­zet, dan neemt het ver­trou­wen toe en gaat Paul weer ge­nie­ten op het veld.”, ver­telt hij over de aan­koop van 105 mil­joen eu­ro, die dit sei­zoen een doel­punt maak­te in ne­gen com­pe­ti­tie­du­els.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.