Pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 sluit com­pe­ti­tie win­nend af

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - Pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 is knap op de vijf­de plaats ge­ëin­digd in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team won dins­dag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal van All Stars met 4-2. Zwa­luw’96 ein­digt zo met 22 pun­ten en All Stars met ze­ven­tien. Bei­de teams heb­ben de play-offs niet ge­haald.

De eer­ste helft is af­tas­tend be­gon­nen. Geen van de teams wil­de ri­si­co’s ne­men en stuur­de zo wei­nig spe­lers naar vo­ren. Zwa­luw’96, dat bij vla­gen naar vo­ren ging, nam in de twaalf­de mi­nuut de voor­sprong door een doel­punt van Gi­or­gio Wongsored­jo: 1-0. All Stars be­gon nu wel spe­lers naar vo­ren te stu­ren, ech­ter kon het team de ge­lijk­ma­ker niet sco­ren in de eer­ste twin­tig mi­nu­ten.

Wat in de eer­ste helft niet luk­te, luk­te wel in de twee­de helft. Drie mi­nu­ten in de twee­de speel­pe­ri­o­de was het Sel­as­sie Zand­veld die de teams op ge­lij­ke hoog­te bracht: 1-1. All Stars ging door met zijn pres­sie­voet­bal, maar be­taal­de daar­voor. Een mi­nuut na het doel­punt van Zand­veld was het Fur­gell Pi­nas die de pro­mo­ven­dus weer op een voor­sprong schoot: 2-1. All Stars bleef door­gaan en trok voor de twee­de keer ge­lijk. Zand­veld scoor­de voor de twee­de keer: 2-2. Hier­na nam Zwa­luw’96 de wed­strijd over. In de 32ste mi­nuut was het Atish Se­wrat­tan die Zwa­luw’96 voor de der­de keer de voor­sprong gaf: 3-2. Kort hier­na was het Le­roy Letn­om die de eind­stand be­paal­de op 4-2. Ser­si­no Pro­fijt van All Stars kreeg nog de ro­de kaart in de 27ste mi­nuut, voor het ont­ne­men van een sco­rings­kans.

Cla­ren­ce War­ner van Zwa­luw’96 pro­beert langs zijn te­gen­stan­der te gaan. (Fo­to: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.