Mes­si ru­ziet met te­gen­stan­der

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na ging dins­dag met 3-1 on­der­uit te­gen Man­ches­ter City en Li­o­nel Mes­si was der­hal­ve not amu­sed. De aan­val­ler uit Ar­gen­ti­nië zou zijn frus­tra­ties na het eind­sig­naal heb­ben bot­ge­vierd op één of meer­de­re te­gen­stan­ders, zo mel­den on­der meer Ca­de­na SER en Mun­do De­por­ti­vo.

De 29-ja­ri­ge Mes­si zou zijn be­le­digd door een spe­ler van Man­ches­ter City waar­na hij in de te­gen­aan­val zou zijn ge­gaan: “Dwaas, kom hier en toon je ge­zicht!”, zou de link­s­poot heb­ben ge­schreeuwd. Hij zou zelfs nog naar de kleed­ka­mer van Man City zijn ge­gaan om de be­wus­te spe­ler op te zoe­ken en moest uit­ein­de­lijk door Ser­gio Ag­üe­ro wor­den ge­kal­meerd. Door de ne­der­laag kwam er na ze­ven wed­strij­den een ein­de aan de ze­ge­reeks van Bar­cel­o­na op En­gel­se te­gen­stan­ders. De laat­ste keer dat de ploeg uit Ca­ta­lonië in de Cham­pi­ons Le­a­gue-groeps­fa­se in één wed­strijd drie doel­pun­ten om de oren kreeg te­gen een En­gel­se op­po­nent, was in 1998-99. Toen werd het te­gen Man­ches­ter Uni­ted 3-3. (VZ)

Le Bron Ja­mes (r) van Cle­ve­land Ca­va­liers pro­beert langs Ja­mes Har­den van Hous­ton Roc­kets te gaan. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.