Acht teams bij be­ker­com­pe­ti­tie WSO

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Acht teams zul­len de be­ker­com­pe­ti­tie van Wa­ni­ca Sport Or­ga­ni­sa­tie (WSO) spe­len. Dit werd maan­dag be­kend­ge­maakt op de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring van WSO. Ras­ta wenst niet deel te ne­men aan de be­ker­com­pe­ti­tie, maar wel aan de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie. WSO had voor maan­dag al­le veer­tien teams uit­ge­no­digd, maar slechts ne­gen zijn ver­sche­nen. Het is daar­door on­dui­de­lijk wat de sta­tus van de­ze vijf teams is. De­ze vijf teams heb­ben tot de vol­gen­de alv de mo­ge­lijk­heid om aan te ge­ven of ze wen­sen deel te ne­men aan de com­pe­ti­tie. De acht teams die zul­len deel­ne­men aan de be­ker­com­pe­ti­tie zijn: Sun­ny Point, Pont­bui­ten, Ben­de Kon­de, Re­al Ka­ja, Toe­ra­no, Jaw Jaw, Po­ki­gron en Figh­ting Spi­rit.

De teams Sun­ny Point en Toe­ra­no zul­len de ope­nings­wed­strijd van de be­ker­com­pe­ti­tie spe­len, die op zon­dag zal aan­van­gen. Pont­bui­ten en Jaw Jaw spe­len de twee­de wed­strijd en Ben­de Kon­de en Po­ki­gron de der­de. De laat­ste wed­strijd van zon­dag gaat tus­sen Re­al Ka­ja en Figh­ting Spi­rit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.