Klit­schko en Jos­hua vech­ten om we­reld­ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

BOK­SEN - Het we­reld­ti­tel­du­el in het zwaar­ge­wicht gaat in het voor­jaar van 2017 hoogst­waar­schijn­lijk tus­sen Wla­di­mir Klit­schko en Antho­ny Jos­hua. Boks­bond WBA heeft gis­te­ren toe­stem­ming ge­ge­ven voor het ge­vecht.

Wel moet Jos­hua in de­cem­ber de Ame­ri­kaan Eric Mo­li­na nog ver­slaan. De 27-ja­ri­ge En­gels­man is ech­ter al ze­ven­tien par­tij­en on­ge­sla­gen. De we­reld­ti­tel van de WBA is va­cant sinds Ty­son Fu­ry de­ze in ok­to­ber te­rug­gaf om zich te kun­nen rich­ten op een me­di­sche be­han­de­ling en her­stel. De 28-ja­ri­ge Brit zegt te kam­pen met een de­pres­sie en heeft toe­ge­ge­ven co­ca­ï­ne te heb­ben ge­bruikt.

Klit­schko boek­te in 68 ge­vech­ten 64 over­win­nin­gen waar­van 53 op knock-out. In no­vem­ber 2015 ver­loor hij, na­dat hij elf jaar lang on­ge­sla­gen was, de we­reld­ti­tels van de WBA en WBO aan Fu­ry. Klit­schko en Jos­hua zou­den el­kaar ei­gen­lijk al eind dit jaar ont­moe­ten, maar bei­de kam­pen kon­den geen over­een­stem­ming be­rei­ken over een ge­vecht in de­cem­ber. Daar­om neemt Jos­hua het eerst nog op te­gen Mo­li­na.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.