SVB kan de­zelf­de straf krij­gen van FIFA

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Voor­zit­ter Jo­hn Kris­hna­dath van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) zegt dat de sanc­tie die Gu­a­te­ma­la heeft ge­had, ook ge­trof­fen kan wor­den te­gen Su­ri­na­me, als de groot­ste bond van Su­ri­na­me de ge­vraag­de aan­pas­sing niet pleegt die door de moe­der­or­ga­ni­sa­tie FIFA is door­ge­speeld. Gu­a­te­ma­la is per 28 ok­to­ber ge­schorst door FIFA. Kris­hna­dath zegt dat de le­den van de SVB op bij­na al­le al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­rin­gen (alv’s) heb­ben ge­zegd: “Wie is FIFA? Hoe kan FIFA voor ons be­pa­len?” Wel nu zien wij dat FIFA de stek­ker ge­woon er­uit zal trek­ken als niet vol­daan wordt aan de ei­sen. De voor­zit­ter zal op de ko­men­de alv de le­den voor­hou­den wat de ge­vol­gen zijn als de SVB zijn struc­tuur niet her­ziet. De re­den van schor­sing van Gu­a­te­ma­la, komt on­ge­veer op het­zelf­de neer als van SVB. Net als bij Gu­a­te­ma­la vraagt FIFA aan SVB om zijn voet­bal­struc­tuur te her­zien en als je dat niet doet, zal de moe­der­or­ga­ni­sa­tie niet aar­ze­len om sanc­ties te tref­fen. Zo kan Gu­a­te­ma­la geen ge­bruik­ma­ken van fi­nan­ci­ë­le mid­de­len die door FIFA wor­den vrij­ge­maakt. Ver­der kan het land niet meer deel­ne­men aan in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den. De schor­sing zal pas op­ge­he­ven wor­den als Gu­a­te­ma­la de no­di­ge her­vor­min­gen door­voert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.