Li­sa Hay­don op­ge­won­den voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Li­sa Hay­don is ge­reed voor de web­se­ries The Trip en is en­thou­si­ast om er­in te spe­len. “Erg en­thou­si­ast om deel uit te ma­ken van The Trip. Dit is mijn eer­ste fic­tie­ve se­rie op in­ter­net. Het ver­haal is prach­tig. Ik kijk uit naar de op­na­mes”, ver­tel­de Li­sa. The Trip is een mo­dern ver­haal van vier vrien­den, die op een ‘road­trip’ gaan en hun ‘lief­de’ voor el­kaar be­grij­pen door de reis. “Zo­als de naam al doet ver­moe­den, is het ge­ba­seerd op vier da­mes, die sa­men een uit­stap­je ma­ken”, zei de ac­tri­ce, die ge­werkt heeft in films als

en Aisha. De show wordt naar ver­luidt in de­cem­ber on­li­ne op Bind­ass ver­toond. Het gaat al­ler­eerst in de lucht op de Fa­ce­book-pa­gi­na van Bind­ass, ge­volgd door de première op de tv-zen­der. Li­sa was de af­ge­lo­pen week in het nieuws. In de eer­ste plaats om, haar gast­op­tre­den in Ka­ran Jo­hars Ae Dil Hai Mus­h­kil en haar hu­we­lijk. In de film speelt ze de vrien­din van Ran­bir Kap­oor. De jon­ge ac­tri­ce is met Di­no Lal­vani op een strand ge­trouwd en hun hu­we­lijks­fo­to’s zijn prach­tig. Het lijkt er­op dat al­les goed gaat met Li­sa.

Rustom, Air­lift Spe­ci­al 26 (in­di­an­ex­press.com/fo­to: s-me­dia-ca­che-ak0.pi­nimg.com)

Qu­een, Hou­se­full 3

(in­di­an­ex­press.com/ fo­to: ne­whdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.