Aks­hay speelt hoc­key­spe­ler Bal­bir Singh

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­spe­cu­leerd wordt dat Aks­hay Ku­mar hoc­key­spe­ler Bal­bir Singh in de sport­film­bi­o­gra­fie Gold gaat spe­len. Na het suc­ces van Rustom, heeft de ‘khi­la­di van Bol­ly­wood’ ont­huld dat hij een rol gaat heb­ben in een an­de­re film, ge­ba­seerd op een waar ge­beurd ver­haal. De Ba­by-ac­teur ge­bruik­te zijn Twit­ter-ac­count om de pos­ter van Gold te de­len. De film staat ge­pland voor re­lea­se in au­gus­tus 2018. Van­af 1948 be­hoor­de Bal­bir Singh tot het In­di­aas hoc­key team. Hij werd in 1952 vi­ce-aan­voer­der van de ploeg en aan­voer­der in 1956. Het team won drie op­een­vol­gen­de gou­den me­dail­les in de Olym­pi­sche Spe­len. Maar, na­dat het team en­ke­le wed­strij­den ver­loor, kreeg de le­gen­da­ri­sche spe­ler nooit de er­ken­ning die hij ver­dien­de. Bal­bir Singh is nu 92 jaar en woont met zijn ge­zin in Ca­na­da. Dit is niet de eer­ste keer dat Aks­hay in een his­to­risch be­lang­rij­ke film zal spe­len. Eer­der heeft hij in films als en ge­speeld, die be­trek­king heb­ben op het ver­le­den van India.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.