Ma­riah Ca­rey eist 50 mil­joen dol­lar van ex

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­riah Ca­rey eist 50 mil­joen dol­lar van haar ex-ver­loof­de Ja­mes Pac­ker. De zan­ge­res zegt dat ze hier recht op heeft, om­dat dit ver­meld staat in de hu­we­lijk­se voor­waar­den. TMZ heeft een aan­tal emails, met daar­in de hu­we­lijks­over­een­komst, in han­den ge­kre­gen, waar­in on­der an­de­re staat te le­zen dat de di­va 50 mil­joen dol­lar zou ont­van­gen, mocht de re­la­tie voor het hu­we­lijk op de klip­pen lo­pen. Zo­wel Ma­riah als Ja­mes heb­ben ech­ter niets on­der­te­kend. De mil­jar­dair heeft een aan­tal bij­zon­de­re de­tails in de hu­we­lijk­se voor­waar­den la­ten vast­leg­gen. Zo staat er dat Ma­riah al­le ju­we­len - en ove­ri­ge ge­schen­ken die ze van Ja­mes kreeg - moet te­rug­ge­ven, ten­zij er zwart op wit staat dat het om een ca­deau gaat. Ver­der blijkt uit het e-mail­ver­keer dat Ja­mes op 1 maart wil­de trou­wen en dat Ma­riah zelfs al een bruids­jurk had aan­ge­schaft. Ook wa­ren er al bloe­men be­steld en had het stel al­le vluch­ten voor de gas­ten naar het ei­land Bo­ra Bo­ra vast­ge­legd. Het hu­we­lijk had ove­ri­gens niet kun­nen plaats­vin­den, aan­ge­zien de zan­ge­res des­tijds nog ge­trouwd was met Nick Can­non. Die schei­ding is de­ze week of­fi­ci­eel af­ge­rond. De 46-ja­ri­ge zan­ge­res was zes jaar ge­trouwd met de rap­per en het stel heeft sa­men twee kin­de­ren. (Bron: De Te­le­graaf/Fo­to: just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.