Ali B vindt suc­ces ‘bij­na eng’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ali B leeft mo­men­teel een suc­ces­vol le­ven met zijn rol als coach in The Voi­ce en zijn vrij­wel uit­ver­koch­te the­a­ter­voor­stel­ling. “Het is bij­na eng dat het zo goed gaat al­le­maal.” “Voor­al om­dat het zo een con­trast is met waar ik van­daan kom. Ik word er me­lan­cho­lisch van”, al­dus de 35-ja­ri­ge rap­per in ge­sprek met De Te­le­graaf. Daar­naast werkt hij nog aan zijn eer­ste al­bum in tien jaar, waar­door hij een vol­le agen­da heeft. “Ik zou lie­gen als ik zeg dat al­les van een lei­en dak­je gaat. Er is con­stant veel stress en druk om mij heen. Maar stress heeft mij nooit suc­ces ge­bracht dus ik pro­beer zelf rus­tig te blij­ven.” Dat Ali B, die ei­gen­lijk Ali Bou­a­li heet, al­les op “top­ni­veau” wil doen voegt ex­tra druk toe. “Dat vraagt veel fo­cus. Bij The Voi­ce wil­len ze niet al­leen dat ik een goe­de coach ben, maar het moet ook leu­ke tv op­le­ve­ren. Ik moet wel goe­de grap­pen ma­ken. Wat mijn al­bum be­treft leg ik de lat net zo hoog: ik wil niet zo­maar wat nieu­we mu­ziek uit­bren­gen.”

(Bron: De Te­le­graaf/Fo­to: fun­pop.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.