Jo­h­n­ny Depp krijgt rol in ver­volg

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jo­h­n­ny Depp krijgt een rol in het twee­de deel van de Har­ry Pot­ter-spi­noff Fan­tas­tic Be­asts and Whe­re to Find Them. Het is nog niet dui­de­lijk wel­ke rol de ac­teur gaat spe­len, meldt The Hol­ly­wood Re­por­ter. Fan­tas­tic Be­asts And Whe­re To Find Them gaat over to­ve­naar Newt Sca­man­der, ge­speeld door Ed­die Red­may­ne. Het ver­haal speelt zich ze­ven­tig jaar eer­der af dan de Har­ry Pot­ter-boe­ken. Van de spi­noff wor­den vijf films ge­maakt. De eer­ste gaat op 18 no­vem­ber in première. Eer­der werd ge­spro­ken over drie films. Het ver­volg waar­in Depp een rol krijgt gaat vol­gend jaar no­vem­ber in bios­co­pen draai­en. De film­reeks, waar­in Ed­die Red­may­ne de hoofd­rol speelt, gaat over de avon­tu­ren van Newt Sca­man­der die ze­ven­tig jaar voor de ge­beur­te­nis­sen in de Har­ry Pot­ter-films on­der­zoek uit­voert om een en­cy­clo­pe­die te schrij­ven over ma­gi­sche die­ren. (Bron:De Te­le­graaf/Fo­to: Just Ja­red)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.