Ze­ker twin­tig do­den bij boot­on­ge­val In­do­ne­sië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

INDONESIE - Ze­ker twin­tig men­sen zijn gis­te­ren om het le­ven ge­ko­men bij een boot­on­ge­val in In­do­ne­sië. Red­dings­wer­kers heb­ben tot dus­ver 39 over­le­ven­den we­ten te red­den, zo meldt AP. De boot met 96 op­va­ren­den was on­der­weg van Ma­lei­sië naar In­do­ne­sië toen het werd ge­trof­fen door ho­ge gol­ven, har­de wind en he­vi­ge re­gen. De boot liep op een rif en kap­seis­de in de buurt van het ei­land Ba­tam. Vol­gens een over­le­ven­de was de boot over­vol. Aan boord zou er geen plaats zijn om te zit­ten. De red­dings­dien­sten zijn een zoek­ac­tie ge­start om de rest van de pas­sa­giers te vin­den. De op­va­ren­den zijn ver­moe­de­lijk il­le­ga­le ar­beids­mi­gran­ten die op hun weg te­rug naar huis wa­ren. Veel In­do­ne­si­ërs wer­ken in Ma­lei­si­sche fa­brie­ken en op plan­ta­ges.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.