Acht­tien do­den bij ge­vech­ten tus­sen her­ders en boe­ren in Ni­ger

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GER - Bij een ge­vecht over vee dat het land van een boer had be­scha­digd, zijn in Ni­ger acht­tien do­den ge­val­len en twin­tig ge­won­den te be­treu­ren.

Het in­ci­dent be­gon toen her­ders van de isla­mi­ti­sche Fu­la­ni-stam hun vee op het land van een boer lie­ten lo­pen, waar­door het land be­scha­dig­de. Dat ge­beur­de in de buurt van het dorp Ban­gui, langs de zui­de­lij­ke grens van het WestAfri­kaan­se land met buur­land Nigeria. De her­ders raak­ten hier­over in ge­vecht met de boer, die ge­wond raak­te. Na­dat de boer naar een zie­ken­huis werd ge­bracht, zoch­ten an­de­re boe­ren wraak en ver­trok­ken rich­ting het kamp van de her­ders. Ze sta­ken vijf­tien hui­zen in brand. Ge­weld­da­di­ge bot­sin­gen tus­sen boe­ren en rond­trek­ken­de her­ders is een re­la­tief veel­voor­ko­mend ver­schijn­sel in West-Afri­ka. Er wordt daar­bij ge­stre­den om hulp­bron­nen zo­als wa­ter en land.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.