Span­nin­gen en stress

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

We le­ven in een jach­ti­ge sa­men­le­ving. Op het werk wordt veel van ons ver­wacht. Ook in­grij­pen­de ge­beur­te­nis­sen in het le­ven, zo­als ver­lies van een part­ner, span­nin­gen in de fa­mi­lie of op het werk kun­nen lei­den tot stress. Span­nin­gen ho­ren bij het le­ven, maar de hoe­veel­heid span­ning en de ma­nier waar­op we met span­ning om­gaan, be­pa­len of er stress ont­staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.