Zee­hond ge­zien in Ve­lu­we­meer

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een bij­zon­de­re waar­ne­ming gis­te­ren in het Ve­lu­we­meer: een jon­ge zee­hond. Me­de­wer­kers van een bun­ga­low­park in Nij­kerk za­gen het beest op het strand lig­gen toen ze een aan­leg­stei­ger re­pa­reer­den. Vol­gens con­ser­va­tor Arthur Oos­ter­baan van na­tuur­cen­trum Eco­ma­re op Texel gaat het om een ge­wo­ne en goed ge­zon­de zee­hond. Vol­gens Oos­ter­baan is het bij­zon­der dat een zee­hond het strand van het Ve­lu­we­meer heeft op­ge­zocht. “In het IJs­sel­meer ko­men ze wel een en­ke­le keer va­ker voor. Ze zwem­men via de sluis bij het Korn­wer­der­zand in de Af­sluit­dijk van de Wad­den­zee naar het meer. Som­mi­gen ko­men ook van­af de Noord­zee via het Noord­zee­ka­naal en het IJ. Maar om in het Ve­lu­we­meer te ko­men moest het dier nog meer ob­sta­kels pas­se­ren. Ik heb nog niet eer­der ge­hoord dat daar een zee­hond is ge­zien.’’ De ma­na­ger van het bun­ga­low­park bel­de de Die­ren­am­bu­lan­ce, om­dat hij niet wist of hij iets voor het zee­hond­je moest doen. Toen de hulp­ver­le­ners ar­ri­veer­den, dook de zee­hond net weer het wa­ter in. Oos­ter­baan denkt dat de zee­hond pri­ma in het Ve­lu­we­meer kan over­le­ven zo­lang het niet gaat vrie­zen. “Aan zoet wa­ter zijn die die­ren al­lang ge­wend. Maar het Ve­lu­we­meer vriest na­tuur­lijk veel snel­ler dicht dan het IJs­sel­meer of de zee en dan zou het beest­je in de pro­ble­men kun­nen ko­men.” (Bron:Rtl nieuws.nl/

Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.