Na 17 jaar wraak op wis­kun­de­le­raar

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Ne­der­land­se wis­kun­de­le­raar van het Car­mel Col­le­ge in Ol­den­zaal kwam af­ge­lo­pen week­end een oud-leer­ling te­gen in een ca­fé in Til­lig­te, maar een ge­zel­lig weer­zien werd het niet. Dat meldt Tu­ban­tia. De 32-ja­ri­ge oud­leer­ling gaf de le­raar van­uit het niets een paar klap­pen. Het 60-ja­ri­ge slacht­of­fer raak­te bui­ten be­wust­zijn en hield een hoofd­wond over aan de mis­han­de­ling. Hij heeft er aan­gif­te van ge­daan. De man staat in­mid­dels weer voor de klas. De oud-leer­ling, die van­uit zijn ver­re school­ver­le­den blijk­baar nog een ap­pel­tje met de do­cent had te schil­len, is nog niet ge­pakt. Ver­wacht wordt dat hij een de­zer da­gen wordt aan­ge­hou­den en ver­hoord. Op de school wordt met ont­zet­ting ge­re­a­geerd op de mis­han­de­ling van de leer­kracht. “Dit is te gek voor woor­den”, zegt lo­ca­tie­di­rec­teur Mar­cel Snij­ders aan Tu­ban­tia. “De man is al ruim 17 jaar van school af en moet dan nu nog even wraak ne­men. Dat is ge­woon niet te ge­lo­ven.” Waar het ak­ke­fiet­je des­tijds over ging weet hij niet, maar dit wel: “Ik ken de­ze le­raar heel erg goed. En als er één be­trok­ken is bij de leer­lin­gen en hen zeer na­bij staat, dan is hij het wel. Ik heb geen idee wat de da­der dwars heeft ge­ze­ten.”

(Bron:Hln.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.