Hond haalt an­de­re hond le­vend on­der puin van­daan

Times of Suriname - - PANORAMA -

On­der lei­ding van een red­dings­hond heb­ben Ita­li­aan­se brand­weer­man­nen in het stad­je Nor­cia maan­dag een an­de­re hond le­vend on­der een dik­ke laag puin van­daan ge­haald. De vier­voe­ter kwam in de pro­ble­men door de aard­be­ving waar­door het mid­den van Ita­lië zon­dag werd op­ge­schrikt. In een vi­deo van de brand­weer is te zien hoe een en­thou­si­as­te hond red­ding­wer­kers de plek waar de hond ligt aan­wijst. De man­nen be­gin­nen het dier ver­vol­gens voor­zich­tig te be­vrij­den. Wan­neer hij is uit­ge­gra­ven, krijgt hij met­een wa­ter. Op het eer­ste ge­zicht lijkt het goed met de hond te gaan. De aard­be­ving zon­dag was de zwaar­ste in Ita­lië sinds 1980. Er vie­len geen do­den, wel zijn dui­zen­den Ita­li­a­nen dak­loos. In au­gus­tus werd mid­denIta­lië ook ge­trof­fen door een zwa­re be­ving, waar­bij bij­na 300 men­sen om het le­ven kwa­men.

(Bron: Me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.