Au­to­be­stuur­der had vier­maal al­co­hol op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een au­to­be­stuur­der heeft woens­dag­avond on­der in­vloed van al­co­hol ge­re­den in het di­s­trict Sa­ram­ac­ca. Hij kwam in bot­sing met een an­de­re au­to­mo­bi­list die van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting kwam. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan van Sa­ram­ac­ca be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat de dron­ken be­stuur­der op de rij­helft van de te­gen­lig­ger is be­land met als ge­volg een bot­sing. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor, maar er was wel spra­ke van ma­te­ri­ë­le scha­de. Een blaas­test wees uit dat de ver­oor­za­ker vier­maal de toe­ge­sta­ne hoe­veel­heid al­co­hol op­had. Hij is eerst ont­nuch­terd en daar­na voor­ge­leid. Zijn rij­be­wijs is in­ge­vor­derd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.