Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je kunt in de spot­lights te­recht ko­men als je open­staat voor een of an­de­re func­tie in de show­bu­si­ness of een car­ri­è­re in de film­in­du­strie. Over­weeg een cur­sus op dit ge­bied.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.