AS Ro­ma wil con­tract Ke­vin Stroot­man ver­len­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In de wan­del­gan­gen do­ken er ge­ruch­ten op dat AS Ro­ma het con­tract van Ke­vin Stroot­man wil open­bre­ken en ver­len­gen. Trai­ner Lu­ci­a­no Spal­let­ti be­ves­tigt vol­gens pers­bu­reau ANP dat er in de na­bije toe­komst ge­spro­ken gaat wor­den met de Ne­der­lan­der.

Stroot­man ligt nu nog vast tot me­dio 2018, maar AS Ro­ma wil de over­een­komst ver­len­gen tot 2020 of 2021. “Hij is een van die spe­lers die het per­soon­lijk niet kan ver­dra­gen als het niet goed loopt, dus zijn aan­we­zig­heid in het team is van groot be­lang”, al­dus Spal­let­ti.

“Het lijkt me heel ge­zond als de club nu al over­weegt door te gaan met zo een voor­beel­di­ge prof”, ver­telt de coach. Stroot­man is bij AS Ro­ma weer he­le­maal te­rug na lang­du­rig bles­su­re­leed. Zon­dag zat hij op de bank te­gen Em­po­li, maar nor­maal ge­spro­ken is de Oran­jein­ter­na­ti­o­nal ba­sis­spe­ler.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.