Je­tro Wil­lems raakt ver­trou­wen kwijt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Je­tro Wil­lems werd dins­dag­avond in de Cham­pi­ons League-wed­strijd te­gen Bay­ern Mün­chen in de rust ge­wis­seld. Trai­ner Phil­lip Co­cu ver­ving de links­ach­ter door Jos­hua Bre­net en zei na af­loop niet te­vre­den te zijn over ‘het func­ti­o­ne­ren’ van Wil­lems. De back er­kent nu dat hij het ver­trou­wen mist. “Ik heb het idee dat ie­der­een het ver­trou­wen in mij een beet­je kwijt is. Ja, ook bij PSV. Maar ik weet ze­ker dat ie­der­een over een tijd­je ook weer an­ders over me praat. Daar ga ik voor zor­gen”, al­dus de 22-vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van het Ne­der­lands elf­tal in een in­ter­view met het Al­ge­meen Dag­blad.

Wil­lems speel­de tot dus­ver­re 176 wed­strij­den in het eerste elf­tal van PSV en daar­in kwam hij tot 10 doel­pun­ten en 32 as­sists. Hij heeft een af­lo­pend con­tract, maar tech­nisch ma­na­ger Mar­cel Brands heeft meer­de­re ke­ren la­ten we­ten dat hij ver­wacht dat Wil­lems de ar­beids­over­een­komst open­breekt.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.