Sout­hamp­ton bin­nen­kort in han­den van Chi­ne­zen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Sout­hamp­ton krijgt een nieu­we ei­ge­naar. Kat­ha­ri­na Lieb­herr staat vol­gens di­ver­se Brit­se me­dia op het punt om de club voor cir­ca 222 mil­joen eu­ro te ver­ko­pen aan het Chi­ne­se con­sor­ti­um Lan­der Sports.

West Brom­wich Al­bi­on, As­ton Vil­la, Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers en Bir­ming­ham Ci­ty vie­len eer­der al in Chi­ne­se han­den en nu is het dus de beurt aan de werk­ge­ver van on­der an­de­ren Vir­gil van Dijk, Cu­co Mar­ti­na en Jor­dy Cla­sie. Een woord­voer­der van Sout­hamp­ton wil­de te­gen­over Bloom­berg ove­ri­gens niet be­ves­ti­gen dat er wordt on­der­han­deld.

Ma­na­ger Clau­de Pu­el ver­trouwt er hoe dan ook op dat Lieb­herr doet wat het bes­te is voor de club, zo ver­tel­de de Frans­man daags voor de Eu­ro­pa League-thuis­wed­strijd te­gen In­ter­na­zi­o­na­le. “Ik heb al­le ver­trou­wen in de ei­ge­naar en in de men­sen van de club. Ik con­cen­treer mij op de wed­strijd en daar­na kun­nen we wel over de toe­komst pra­ten.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.