West­brook blinkt weer uit

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der heeft zijn vier­de ze­ge op rij ge­boekt in de NBA. Het team won met 85-83 van Los An­ge­les Clip­pers en is daar­mee als eni­ge nog on­ge­sla­gen in de Wes­tern Con­fe­ren­ce. Rus­sell West­brook was met 35 pun­ten op­nieuw de uit­blin­ker bij Thun­der. Okla­ho­ma be­reik­te af­ge­lo­pen sei­zoen de fi­na­le van de Wes­tern Con­fe­ren­ce en ver­loor daar­in met 4-3 van Gol­den Sta­te War­ri­ors, dat in de NBA-fi­na­le uit­ein­de­lijk de ti­tel aan Cle­ve­land Ca­va­liers moest la­ten. Chi­ca­go Bulls leed op be­zoek bij Bos­ton Cel­tics zijn eerste ne­der­laag van dit sei­zoen: 107-100. Amir Jo­hn­son en Isai­ah Tho­mas maak­ten ie­der 23 pun­ten voor Cel­tics, dat in het vier­de kwart een gro­te voor­sprong uit han­den gaf en Bulls liet te­rug­ko­men tot 100-100, maar in de laat­ste mi­nu­ten als­nog toe­sloe­gen. DeMar DeRo­zan ver­keert in groot­se vorm. De gu­ard van Tor­on­to Rap­tors maak­te ook in zijn vier­de du­el min­stens 30 pun­ten. Met 40 pun­ten droeg hij flink bij aan de 113-103 ze­ge op Was­hing­ton Wi­zards.

(NOS)

Rus­sell West­brook van Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der pro­beert langs Chris Paul te gaan. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.