Leo Vic­tor komt te­rug van ach­ter­stand

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Leo Vic­tor heeft in de ope­nings­wed­strijd van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond een over­win­ning ge­boekt op Po­li­tie Voet­bal Ver­e­ni­ging (PVV). De oran­je­for­ma­tie won woens­dag met 5-2 in het Es­sed­sta­di­on. Trai­ner Eti­en­ne Re­mak van Leo Vic­tor is blij met het re­sul­taat. Hij er­vaart een over­win­ning aan het be­gin van de com­pe­ti­tie als een ex­tra mo­ti­va­tie. Maar de trai­ner zegt dat er toch za­ken zijn die niet goed zijn ver­lo­pen. Zo geeft hij aan dat er nog non­cha­lan­te spel in de jon­gens zit. “Ze zien dat de te­gen­stan­der niet een gro­te is en dan be­gin­nen ze de wed­strijd als een een­vou­di­ge te be­schou­wen. Hier­door ging men ook non­cha­lant om met de kan­sen die ge­cre­ëerd wer­den in de be­gin­fa­se”, zegt de oe­fen­mees­ter. De trai­ner zegt dat dit mis­schien kan lig­gen aan het feit dat dit de eerste wed­strijd is. Het doel­punt van PVV heeft de jon­gens wak­ker­ge­schud. Trai­ner Rey­mond Jo­poi van PVV zegt dat al­les goed ging in de be­gin­fa­se, maar na het ope­nings­doel­punt ging al­les fout. Het team be­gon hoog te ver­de­di­gen en dit werd het team fa­taal. “De snel­le jon­gens van Leo Vic­tor heb­ben dit sys­teem van spe­len over­mees­terd”, zegt de oe­fen­mees­ter. Hij is daar­om blij dat de com­pe­ti­tie voor een week wordt stop­ge­zet, waar­door Jo­poi kan gaan wer­ken aan de fou­ten.

Jea­me Naana van Leo Vic­tor pro­beert langs zijn te­gen­stan­der te gaan. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.