Dee­pi­ka en Ran­veer be­gin­nen op­na­mes

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De film­op­na­mes van San­jay Leela’s Pad­ma­va­ti zijn ein­de­lijk be­gon­nen in Mum­bai. Vol­gens be­rich­ten wer­den Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne, Ran­veer Singh en Sha­hid Kap­oor in

in Ban­dra, Mum­bai ge­spot net voor­dat ze met de scè­nes be­gon­nen. De film, ge­re­gis­seerd door San­jay, had eer­der wat pro­ble­men. De man­ne­lij­ke hoofd­rol­spe­lers Ran­veer en Sha­hid had­den naar ver­luidt me­nings­ver­schil­len met el­kaar. Het lijkt er nu ech­ter op dat het weer goed gaat tus­sen de twee. Een an­de­re mo­ge­lij­ke re­den voor het uit­stel­len van de op­na­mes is de te­rug­trek­king van Eros uit het pro­ject. Een in­si­der deel­de een foto op een so­ci­a­le net­werk­si­te en ont­hul­de daar­bij de­tails over de eerste sce­ne. is ge­ba­seerd op de ob­ses­sie van de stren­ge heer­ser Alaud­din Khil­ji voor Ra­ni Pad­ma­va­ti. De speelt ko­nin­gin Pad­mi­ni ter­wijl Sha­hid de rol van haar man, Ra­ja Ra­wal Ra­tan Singh gaat pro­be­ren. Ran­veer speelt de an­ta­go­nist Alaud­din Khil­ji, die de oor­log ver­klaart aan Chit­tor om zijn ver­lan­gen naar Pad­mi­ni. De film­ma­ker, die al­les doet om het pu­bliek hart­ver­war­men­de ver­ha­len te ver­tel­len, heeft zich vol­le­dig in zijn nieu­we film ver­diept. Dee­pi­ka kijkt uit naar de re­lea­se van Hol­ly­wood­pro­ject xXx: The Re­turn of Xan­der Ca­ge, waar­in ze te­gen­over su­per­ster Vin Die­sel speelt. In Bol­ly­wood werd ze het laatst in Ba­ji­rao Mas­ta­ni (2015) van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li (SLB) te­gen­over Ran­veer Singh ge­zien.

(in­di­a­ti­mes.com / foto: tis­sot.ch)

the Surfa­ce

YouTu­be

Be­ne­ath

Mehboob Stu­dios

Pad­ma­va­ti

Pi­ku-ac­tri­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.