Cre­dit Suis­se boekt la­ge­re re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZÜRICH - Cre­dit Suis­se heeft in het der­de kwar­taal een be­dui­dend la­ge­re net­to­winst ge­boekt op een la­ge­re om­zet. Dit bleek gis­te­ren tij­dens de pre­sen­ta­tie van de re­sul­ta­ten over het der­de kwar­taal van de Zwit­ser­se bank.

“We blij­ven ons rich­ten op kos­ten­be­heer­sing bij een ver­la­ging van ons break-even­point”, zei CEO Tid­ja­ne Thi­am in een kort com­men­taar op de cij­fers. De bank boek­te in het der­de kwar­taal een net­to­winst van 41 mil­joen Zwit­ser­se frank, te­gen een net­to­winst van 779 mil­jard frank in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Ana­lis­ten re­ken­den even­wel op een net­to­ver­lies van 174 mil­joen Zwit­ser­se frank. De net­to-om­zet daal­de van 6.073 mil­joen naar 5.561 mil­joen frank. De kern­ka­pi­taal­ra­tio CET1 ver­be­ter­de op jaar­ba­sis met 10 ba­sis­pun­ten van 14,0 naar 14,1 pro­cent.

De Zwit­ser­se bank blijft voor­zich­tig in zijn ver­wach­tin­gen voor de twee­de helft van 2016 van­we­ge de on­ze­ker­he­den op po­li­tiek vlak.

De koers van het aan­deel Cre­dit Suis­se sloot woens­dag 2,9 pro­cent la­ger op 13,26 Zwit­ser­se frank. (Beurs­dui­vel/ foto: ben­zin­ga.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.