BAM voert winst op; om­zet daalt

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BUNNIK - Bouw­be­drijf BAM heeft in de eerste ne­gen maan­den van dit jaar een ho­ge­re winst be­haald op een ge­daal­de om­zet. Dat blijkt uit een tus­sen­tijds han­dels­be­richt dat de bouw­on­der­ne­ming gis­te­ren naar bui­ten bracht.

Het re­sul­taat voor be­las­tin­gen be­droeg 60,5 mil­joen eu­ro, te­gen 17,7 mil­joen eu­ro een jaar eer­der. De om­zet was cir­ca 5 mil­jard eu­ro, te­gen 5,3 mil­jard eu­ro in de eerste ne­gen maan­den van 2015. Vol­gens BAM was op de Ne­der­land­se bouw­markt spra­ke van her­stel van het re­sul­taat, maar in Duits­land werd ver­lies ge­le­den.

Het or­der­boek aan het ein­de van de eerste ne­gen maan­den be­droeg 10,1 mil­jard eu­ro, te­gen 11,5 mil­jard eu­ro eind 2015. Vol­gens BAM hangt de da­ling van de or­der­por­te­feuil­le sa­men met de ver­zwak­king van het Brit­se pond en markt­druk in de niet­wo­ning­bouw in Ne­der­land, de Bel­gi­sche ci­vie­le markt en de in­ter­na­ti­o­na­le olie- en gas­sec­tor.

BAM gaf aan voor heel 2016 nog steeds op een ho­ger aan­ge­past re­sul­taat voor be­las­tin­gen te re­ke­nen dan de 88,2 mil­joen eu­ro in 2015. De her­struc­tu­re­rings­las­ten voor heel 2016 ko­men naar ver­wach­ting uit op cir­ca 30 mil­joen eu­ro. (De Te­le­graaf/ foto: me­dia.nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.