Vrouw denkt dat ze 43 mil­joen heeft ge­won­nen, maar krijgt dag la­ter een kou­de dou­che

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ame­ri­kaan­se Ka­tri­na Book­man dacht 43 mil­joen dol­lar te heb­ben ge­won­nen bij een gok­kast. Het bleek ech­ter een fout­je te zijn door een de­fect aan de ma­chi­ne. Het ca­si­no pro­beer­de het goed te ma­ken met een gra­tis bief­stuk, maar daar neemt de al­leen­staan­de moe­der van vier kin­de­ren geen ge­noe­gen mee. Book­man kon haar ge­luk niet op. Ze maak­te een sel­fie met de ma­chi­ne, waar­op toch echt stond dat ze 42.949.672,76 dol­lar had ge­won­nen. Het had de boe­ken in kun­nen gaan als de groot­ste jack­pot in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. “Ik kan het ge­voel niet be­schrij­ven. Het is net of mijn he­le li­chaam ver­kleum­de bij het zien van het ge­tal”, ver­tel­de Book­man ver­heugd aan de Ame­ri­kaan­se om­roep CNN. De vol­gen­de dag kwam Book­man te­rug voor haar prijs, maar een ca­si­no­me­de­wer­ker maak­te in één klap een ein­de aan haar en­thou­si­as­me. De Ame­ri­kaan­se had he­le­maal niks ge­won­nen, om­dat de ma­chi­ne de­fect was. In plaats daar­van kreeg Book­man een gra­tis bief­stuk aan­ge­bo­den. “Ik kon al­leen maar aan mijn fa­mi­lie den­ken”, ver­telt Book­man, ter­wijl haar stem breekt. De vrouw groei­de op in een pleeg­ge­zin en voedt vier kin­de­ren op als al­leen­staan­de moe­der. “Dit is on­eer­lijk”, stelt ook Book­mans ad­vo­caat Alan Rip­ka. Hij wil dat het ca­si­no Book­man 6500 dol­lar uit­be­taalt, de hoogst mo­ge­lij­ke scha­de­ver­goe­ding. De ma­chi­ne is in­mid­dels ge­re­pa­reerd. Vol­gens het ca­si­no zijn sto­rin­gen zeld­zaam en er zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den voor het on­ge­mak.

(Bron:Hln.nl/Foto:hln.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.