Man draait cel in na grap col­le­ga

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het leek zo’n leu­ke grap: een col­le­ga la­ten op­pak­ken door de po­li­tie. Het pak­te voor een man in de Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois gis­ter ech­ter heel an­ders uit dan ver­wacht. Het gein­tje mond­de uit in een ech­te cel­straf. De po­li­tie­agen­ten wer­den op straat aan­ge­spro­ken door een man die een grap uit wil­de ha­len met zijn col­le­ga door hem zo­ge­naamd in de boei­en te la­ten slaan. De agen­ten wil­den niet on­spor­tief zijn en hiel­den zijn col­le­ga aan. De­ze brak tot hun ver­ba­zing in hui­len uit. Ook na uit­leg dat het om een grap zou gaan, kwam de man niet tot be­da­ren en kon er niet om la­chen. Arg­wa­nend trok­ken de agen­ten de man na in het po­li­tie­sys­teem. Hie­ruit bleek dat de man stond ge­sig­na­leerd voor 111 da­gen ge­van­ge­nis­straf. Hier­op werd de man op­ge­pakt, dit­maal niet voor de grap, en over­ge­bracht naar de ge­van­ge­nis.

(Bron:Hln.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.