Vol­gen­de vol­le maan ‘groot­ste’ sinds 70 jaar

Times of Suriname - - PANORAMA -

De vol­gen­de keer als het vol­le maan is, staat hij ook het dichtst bij de aar­de. De maan lijkt daar­door gro­ter dan nor­maal en is een stuk hel­der­der. De­ze zo­ge­noem­de su­per­maan is ‘de best ge­ti­me­de sinds 70 jaar’, zegt ster­ren­kun­di­ge Lu­cas El­ler­broek van de UvA. “De baan van de maan rond de aar­de is geen per­fec­te cir­kel, die is ovaal”, zegt El­ler­broek te­gen RTL Nieuws. “Op 14 no­vem­ber is de maan op dat punt in de baan die het dichtst bij de aar­de is. Dat mo­ment valt pre­cies sa­men met het mo­ment dat de zon, aar­de en de maan op een lijn staan, het is dan vol­le maan.” De­ze keer is de ti­ming per­fect, zegt El­ler­broek. De laat­ste keer dat een vol­le maan zo dicht bij de aar­de was, was in 1948, blijkt uit be­re­ke­nin­gen van de Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­or­ga­ni­sa­tie NA­SA. Als de maan te zien is, wordt het een spec­ta­cu­lair ge­zicht, zegt de ster­ren­kun­di­ge. “De maan lijkt ex­tra groot om­dat de­ze in Ne­der­land dicht­bij de ho­ri­zon staat. Door op­ti­sche il­lu­sie zien we de maan gro­ter dan hij wer­ke­lijk is. Het­zelf­de ef­fect heb je als je kijkt naar de on­der­gaan­de zon.” He­laas voor Ne­der­land is de su­per­maan al­leen over­dag te zien. Wie de bij­zon­de­re maan wil be­kij­ken, kan dat het bes­te ‘s och­tends vroeg doen. (Bron:Rtl nieuws/Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.