Straat­koers voor dol­lar tus­sen SRD 7,30 en SRD 7,60

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De straat­koers voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar blijft maar stij­gen. Bij de di­ver­se wis­sel­kan­to­ren was de ver­koop­koers gis­te­ren tus­sen de SRD 7,30 en SRD 7,60 ter­wijl de dol­lar op­ge­kocht werd voor SRD 7,20. De koer­sen ver­to­nen da­ge­lijks een stij­gen­de trend en ie­de­re keer gaat de koers met een paar cen­ten weer om­hoog.

Per­so­nen die eu­ro’s wil­len ko­pen, moe­ten even­eens meer neer­tel­len. De koers van de­ze munt­een­heid op straat was gis­te­ren SRD 8,05. Cam­bio’s koch­ten de Eu­ro­pe­se va­lu­ta op voor SRD 7,95. De in­di­ca­tie­ve koers van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me klimt even­eens. De ver­koop­koers voor de dol­lar is nu SRD 7,25 en de aan­koop­koers SRD 7,13. De koers voor de eu­ro is bij de bank nu SRD 8,05 om SRD 7,88.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.