Te­le­foon­dief op­ge­pakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie heeft de­ze week een man in Al­bi­na in de kraag ge­vat voor dief­stal van twee mo­bie­le te­le­foons. Hij ver­kocht de ge­sto­len cel­lu­lairs voor SRD 60 en SRD 20, ter­wijl die een waar­de heb­ben van meer dan SRD 1000.

De man ging in een tent die ge­bouwd is voor per­so­nen die op de lo­ca­tie wil­len over­nach­ten. De be­na­deel­de was in de tent. De da­der sloop bin­nen en stal de twee te­le­foons van het slacht­of­fer. Hij ver­kocht de ge­sto­len toe­stel­len aan an­de­ren. Aan de hand van ca­me­ra­beel­den in de om­ge­ving kon de da­der in beeld wor­den ge­bracht. Hij is toen op­ge­spoord en aan­ge­hou­den. Op zijn aan­wij­zin­gen is een van de toe­stel­len te­rug­ge­von­den; de twee­de te­le­foon is nog niet ach­ter­haald. De po­li­tie heeft de man na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.