Bra­zi­li­a­nen in au­to over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Twee Bra­zi­li­a­nen, een man en een vrouw, zijn don­der­dag in een au­to in Al­bi­na over­val­len. Ze za­ten in een taxi die over de weg reed. Op den duur kwa­men twee rovers in een an­de­re wa­gen en stop­ten hun voer­tuig voor de taxi. De taxi­chauf­feur stop­te. De twee rovers stap­ten uit en sleur­den de twee Bra­zi­li­a­nen uit de wa­gen. Ze be­roof­den hen van SRD 300, 50 eu­ro en een mo­bie­le te­le­foon. De slacht­of­fers heb­ben geen let­sel op­ge­lo­pen. Na de be­ro­ving re­den de twee over­val­lers in hun au­to weg. De po­li­tie van Al­bi­na was ge­meld over de­ze be­ro­ving en ging met­een ter plek­ke voor onderzoek. De taxi­chauf­feur ren­de bij het zien van de po­li­tie weg, zijn au­to ach­ter­la­tend. Het voer­tuig is door de po­li­tie in be­slag ge­no­men. De po­li­tie is nog be­zig met het onderzoek. Het ver­moe­den be­staat dat de chauf­feur meer weet van de cri­mi­ne­le daad. Hij zou ver­moe­de­lijk de tip heb­ben ge­ge­ven om de vreem­de­lin­gen te be­ro­ven. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.