RBT-Oost houdt il­le­ga­le Ha­ï­ti­a­nen aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Oost heb­ben de­ze week acht il­le­ga­le Ha­ï­ti­a­nen in de kraag ge­vat bij de po­li­tie­con­tro­le­post in Stol­k­erts­ij­ver in het dis­trict Com­me­wij­ne. Com­mis­sa­ris van po­li­tie Dar­ny Stolk be­ves­tigt dit. Hij geeft aan dat de il­le­ga­len geen do­cu­men­ten kon­den aan­to­nen. Stolk zegt dat een van de vreem­de­lin­gen wel Frans-Gu­y­a­ne­se do­cu­men­ten bij zich had. Het ver­moe­den be­staat dat die per­soon naar Su­ri­na­me was ge­ko­men om de an­de­ren te be­ge­lei­den naar Frans-Gu­y­a­na. Toen hij sa­men met de an­de­ren van­uit Pa­ra­ma­ri­bo naar Al­bi­na ging, vie­len ze door de mand. Bij de con­tro­le­post Stol­k­erts­ij­ver kon­den ze geen stuk­ken aan­to­nen waar­uit zou moe­ten blij­ken dat zij le­gaal het land zijn bin­nen­ge­ko­men. Zij zijn in vreem­de­lin­gen­be­wa­ring ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.