Al­co­ho­li­sche dran­ken en si­ga­ret­ten on­der­schept

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie van Sne­si­kond­re heeft don­der­dag een par­tij al­co­ho­li­sche dran­ken en si­ga­ret­ten on­der­schept. De­ze zijn in be­slag ge­no­men, om­dat ze niet voor­zien zijn van ac­cijns­ze­gels. Com­mis­sa­ris van po­li­tie Dar­ny Stolk be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat de po­li­tie een con­tro­le in een win­kel in Sne­si­kond­re uit­voer­de, waar­bij ge­stuit werd op de dran­ken en si­ga­ret­ten. Stolk geeft aan dat de goe­de­ren het land zijn bin­nen­ge­smok­keld. Ze zou­den ver­moe­de­lijk dan ook goed­ko­per wor­den ver­kocht. De win­ke­lier is aan­ge­hou­den en over­ge­bracht naar Pa­ra­ma­ri­bo. De­ze zaak is over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Frau­de.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.