Ru­zie mondt uit in hand­ge­meen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een woor­den­wis­se­ling tus­sen een man en een vrouw aan de Twee Kin­de­ren­weg mond­de gis­te­ren uit in een hand­ge­meen. Een man zou zich op het adres heb­ben ge­meld, waar hij een van de be­wo­ners apart wil­de spre­ken. Toen dit ge­wei­gerd werd, gooi­de hij een pot eten om­ver, wat kwaad bloed zet­te on­der de be­wo­ners. Er ont­stond een dus­da­ni­ge wor­ste­ling tus­sen par­tij­en, waar­bij de man ver­won­din­gen op­liep. De krant ver­neemt dat het slacht­of­fer drugs­ge­brui­ker is en en­ke­le maan­den op het adres heeft ge­woond. Om­dat hij de ove­ri­ge in­wo­ners va­ker be­dreig­de, is de hulp van de po­li­tie in­ge­roe­pen en is hij aan­ge­zegd een an­de­re woon­plek te zoe­ken. Hij ging gis­te­ren toch op het adres wat hem duur is ko­men te staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.