Schor­pi­oen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je bent van­daag on­o­ver­win­ne­lijk. Mis­schien ge­bruik je dat om je car­ri­è­re naar een ho­ger plan te til­len; mis­schien ge­niet je ge­woon van het zelf­ver­trou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.