Boog­schut­ter 23 no­vem­ber - 21 de­cem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Een goe­de vriend(in) slaat een an­de­re rich­ting en er dreigt een kloof tus­sen jul­lie te ont­staan. Geen zor­gen, op ter­mijn zul­len jul­lie el­kaar vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.