Al­leen nog schoor­steen­pie­ten bij in­tocht Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Ter­wijl drie­kwart van de Ne­der­lan­ders vindt dat Zwar­te Piet zwart moet zijn, kiest de hoofd­stad een ei­gen koers. Sin­ter­klaas neemt bij zijn in­tocht vol­gen­de week in Am­ster­dam al­leen schoor­steen­pie­ten mee. Hoe­wel eer­der be­kend was ge­maakt dat drie­kwart van de pie­ten ge­schminkt zal zijn met roet­ve­gen, lek­te gis­te­ren de ver­ras­sing uit dat geen en­ke­le piet he­le­maal zwart meer is.

De or­ga­ni­sa­tie van de in­tocht wil­de het ge­heim hou­den om niet in dis­cus­sies te­recht te ko­men, re­a­geer­de woord­voer­der Pam Even­huis gis­te­ren. “Bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan was op de hoog­te van de be­slis­sing”, zegt hij. Sin­ter­klaas komt op zon­dag 13 no­vem­ber aan in de hoofd­stad. Een dag eer­der zet Sin­ter­klaas voet op Ne­der­land­se bo­dem tij­dens de lan­de­lij­ke in­tocht in Maas­sluis.

Vo­rig jaar was de helft van de Am­ster­dam­se pie­ten een schoor­steen­piet, in 2014 was het een kwart.

(De Te­le­graaf/ foto: nrc.nl)

Al­leen schoor­steen­pie­ten gaan mee met Sin­ter­klaas bij zijn in­tocht vol­gen­de week in Am­ster­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.